projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Samorządowcy Europejskiego Komitetu Regionów zaapelowali, aby środki na rzecz zatrudnienia młodzieży znalazły się w krajowych planach odbudowy.

Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi w całej Unii Europejskiej – alarmuje Europejski Komitet Regionów. Samorządowcy Europejskiego Komitetu Regionów zaapelowali, aby środki na rzecz zatrudnienia młodzieży znalazły się w krajowych planach odbudowy. Na lutowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów - unijnego organu doradczego, w którym zasiadają samorządowcy z 27 krajów UE - omówiono inicjatywę UE na rzecz walki z bezrobociem wśród obywateli poniżej 30 roku życia - wzmocnioną gwarancję dla młodzieży. Samorządowcy z UE z zadowoleniem przyjęli wzmocnienie tego instrumentu utworzonego siedem lat temu. Uważają, że wsparcie w okresie programowania 2021–2027 dla młodzieży nie zostało jednak znacznie zwiększone pomimo krytycznej sytuacji związanej z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wynosiła 17,8 proc. (3,138 mln osób poniżej 25 roku życia) w porównaniu z 14,8 proc. w grudniu 2019 r., natomiast odsetek młodzieży NEET (niekształcącej się, nieszkolącej się i niepracującej) wśród obywateli poniżej 30 roku życia wzrósł z 12,5 proc. w 2019 r. do 13,5 proc. w trzecim kwartale 2020 r., osiągając poziom niemal 15 proc. przed latem. „Jeżeli nie podejmiemy rzeczywistych zobowiązań co do zwiększenia wsparcia dla naszej młodzieży, zarówno w formie środków finansowych, jak i poprawy naszych strategii, – podkreśliła sprawozdawczyni opinii Romy Karier, radna gminy Clervaux w Luksemburgu podkreśliła że jeśli nie poprawimy naszych strategii skutki będą prawdopodobnie dramatyczne i wykroczą daleko poza obecny kryzys. Jeśli jednak połączymy siły, Pani Romy Karier jest przekonana, że można uniknąć zjawiska nowego straconego pokolenia”. Aby skutecznie rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży w związku z pandemią, przywódcy lokalni i regionalni zwrócili się o przedłużenie i rozszerzenie programu SURE, tymczasowego mechanizmu o wartości 100 mld EUR utworzonego w celu pomocy państwom członkowskim w ochronie pracowników dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Powinno się włączyć środki na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. KR ostrzegł również przed polityką mającą na celu promowanie zatrudnienia młodzieży poprzez podważanie prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej.