projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Osoby bierne zawodowo

Osoba bierna zawodowo to osoba powyżej 15 roku życia nieposzukująca pracy, ale będąca w kondycji fizycznej umożliwiającej jej podjęcie zatrudnienia. Jest to osoba, która nie została uznana jako pracująca lub bezrobotna. Jak podaje GUS do przyczyn, którymi kierują się osoby zaliczane do biernych zawodowo są:

  • zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia
  • pobieranie nauk lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych
  • sytuacja rodzinna i obowiązki domowe
  • choroba
  • pobieranie świadczeń emerytalnych

Więcej