projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Inicjatywy

Informacje o inicjatywach

Usuń filtry
YES! – Young Entrepreneurs Succeed! (woj. małopolskie)
6/17/2021 12:00:00 AM
Dla tych, którzy na nowe wyzwania odpowiadają „YES!”, mamy coś wyjątkowego. Program YES! – Young Entrepreneurs Succeed! skierowany do chcących się rozwijać młodych ludzi. Jeśli masz do 29 lat, chcesz spróbować swoich sił w rozwoju firmy, lub szukasz pracy, to ten projekt jest dla Ciebie ! W ramach programu YES! organizujemy intensywny miesięczny kurs rozwoju przedsiębiorczości wypełniony praktyczną wiedzę potrzebną do rozwoju firmy. Dla uczestników przewidziane jest 6 profesjolanych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów i praktyków biznesu. Dodatkowo dla wybranych uczestników możliwość skorzystania z 6-miesięcznego mentoringu biznesowego, oraz coaching wspierający osoby młode w rozwoju firmy. Kolejnym bardzo istotnym elementem projektu jest też pomoc w pozyskaniu finansowania.

Więcej

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (V)” (woj. małopolskie)
2/23/2021 12:00:00 AM
Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (V)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostanie objętych 235 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

Więcej

,,Aktywizacja młodzieży NEET" (woj. kujawsko-pomorskie)
4/28/2021 12:00:00 AM
Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2020-31.10.2021r.

Więcej

Projekt dla osób NEET z powiatu kolbuszowskiego - Edycja II (woj. podkarpackie)
7/18/2020 12:00:00 AM
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy - aktywizacja społeczno - zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” Numer POWR.01.02.01-18-0070/19 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 30.11.2021 r.

Więcej

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim" (woj. wielkopolskie)
5/20/2020 12:00:00 AM
Informujemy, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego". Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pilskim. Wartość projektu: 5.209.310,28 zł Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4.390.406,70 zł Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, tj. które nie ukończyły 30. roku życia, zarejestrowane w PUP w Pile jako bezrobotne (należą-ce do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET1 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Udzielane wsparcie uczestnikom jest zgodne z ustalonym profilem pomocy oraz Indywidualnym Planem Działania. Uczestnicy projektu: 508 osób (325 kobiet/183 mężczyzn)

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:20:16 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)”

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:15:02 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Wizażystka” z egzaminem czeladniczym

Więcej

NYSA (woj. opolskie)
6/23/2018 7:11:28 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (IV)”. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie, szkolenia zawodowe, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Więcej

PIASECZNO (woj. mazowieckie)
6/23/2018 7:07:12 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2018 r. oraz 2019r. realizuje następujący projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim(III)”.

W ramach projektu: staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Więcej

LUBACZÓW (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:04:05 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie prowadzi projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim(III)”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

W ramach projektu: staże, bony na zasiedlenie, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne

Więcej

BĘDZIN (woj. śląskie)
6/23/2018 7:00:01 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

W ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na zasiedlenie, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:23:04 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III”

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:27:14 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Kosmetyczka” z egzaminem czeladniczym

Więcej

KROSNO (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:35:44 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych.

Projekt będzie realizowany do 30.04.2019 r.

Więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III) – szkolenia (woj. mazowieckie)
5/17/2018 8:04:15 AM
Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 08.02.2018 r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.

Więcej