projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej.

E-learning dla użytkowników

Moduł III

Ścieżka aktywizacji młodzieży NEET – Instytucje Edukacyjne