projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej.

E-learning dla użytkowników

Moduł II

Ścieżka aktywizacji młodzieży NEET – Ośrodki Integracji Społecznej