projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej.

E-learning dla użytkowników

Moduł I

Ścieżka aktywizacji młodzieży NEET – Powiatowe Urzędy Pracy