projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej.

E-learning dla odbiorców docelowych

Moduł III

Modelowa ścieżka aktywizacji NEET 25-29