projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Inicjatywy

Informacje o inicjatywach

Usuń filtry
BĘDZIN (woj. śląskie)
6/23/2018 7:00:01 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

W ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na zasiedlenie, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Więcej