projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Inicjatywy

Informacje o inicjatywach

Usuń filtry
LUBACZÓW (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:04:05 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie prowadzi projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim(III)”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

W ramach projektu: staże, bony na zasiedlenie, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne

Więcej

KROSNO (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:35:44 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych.

Projekt będzie realizowany do 30.04.2019 r.

Więcej