projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Inicjatywy

Informacje o inicjatywach

Usuń filtry
NYSA (woj. opolskie)
6/23/2018 7:11:28 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (IV)”. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie, szkolenia zawodowe, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Więcej