projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Inicjatywy

Informacje o inicjatywach

Usuń filtry
CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:20:16 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)”

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:15:02 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Wizażystka” z egzaminem czeladniczym

Więcej

NYSA (woj. opolskie)
6/23/2018 7:11:28 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (IV)”. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie, szkolenia zawodowe, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Więcej

PIASECZNO (woj. mazowieckie)
6/23/2018 7:07:12 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2018 r. oraz 2019r. realizuje następujący projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim(III)”.

W ramach projektu: staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Więcej

LUBACZÓW (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:04:05 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie prowadzi projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim(III)”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

W ramach projektu: staże, bony na zasiedlenie, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne

Więcej

BĘDZIN (woj. śląskie)
6/23/2018 7:00:01 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

W ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na zasiedlenie, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:23:04 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III”

Więcej

CHEŁM (woj. lubelskie)
6/23/2018 7:27:14 AM

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Kosmetyczka” z egzaminem czeladniczym

Więcej

KROSNO (woj. podkarpackie)
6/23/2018 7:35:44 AM

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych.

Projekt będzie realizowany do 30.04.2019 r.

Więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III) – szkolenia (woj. mazowieckie)
5/17/2018 8:04:15 AM
Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 08.02.2018 r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.

Więcej